KAŻDY ZNACZEK WSPIERA MISJE – podsumowanie akcji

Kontynuując rozpoczętą przed laty współpracę z Referatem Misyjnym Księży Werbistów w Pieniężnie, Koło Misyjne włączyło się w całoroczną akcję zbierania znaczków pocztowych na rzecz misji. Zebrane znaczki polskie i zagranicznych zostały powycinane z półcentymetrowym marginesem, spakowane i przygotowane do wysyłki. Uczniowie najbardziej zaangażowani w zbiórkę to  Adrian Król z klasy VI, Kacper Chmiel z kl. IV, Lena Etgens z kl. III i Nataniel Chmiel z kl. II. Słowa podziękowania kierujemy do nich i do wszystkich osób (rodziców, nauczycieli, uczniów), którzy wsparli naszą akcję. Gratulujemy i  zachęcamy do dalszej współpracy w przyszłym roku szkolnym.

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły