WYBORY PATRONA SZKOŁY PODSTAWOWEJ W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ

26 stycznia w Szkole Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej odbyły się wybory Patrona szkoły. W głosowaniu brali udział uczniowie, nauczyciele, pracownicy szkoły, rodzice, absolwenci oraz mieszkańcy miejscowości. Głosy oddawano na jednego spośród pięciu kandydatów wyłonionych według ustalonej procedury zawartej w regulaminie wyborów. Kandydatami byli: Janusz Korczak, Adam Mickiewicz, ks. Jerzy Popiełuszko, Maria Skłodowska – Curie,  Stanisław Wyspiański.

Wybory poprzedzone zostały działaniami zespołu koordynującego do spraw nadania imienia szkole w składzie: Elżbieta Plęs – przewodnicząca, Bogdan Dziedzic – zastępca, Beata Fornal, Anna Lewczak, który opracował plan, regulamin oraz czuwał nad realizacją podjętych zamierzeń. Przeprowadzono akcję informacyjną dotyczącą sylwetek poszczególnych kandydatów. Włączyli się w nią uczniowie, nauczyciele, rodzice przygotowując prezentację życiorysu, dorobku i twórczości postaci.

Powołana przez dyrektora szkoły Jana Fularza komisja wyborcza : siostra Ewa Bielecka, Renata Pietrucha – nauczyciele szkoły,  Edyta Toś – przewodnicząca Rady Rodziców, Katarzyna Oparowska, Marcel Worosz – przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego dbała o prawidłowy przebieg głosowania.

Po zakończeniu wyborów zespół koordynujący, który pełnił funkcję komisji skrutacyjnej, dokonał podliczenia głosów i ogłosił wyniki.

Kandydatem na Patrona Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej został Ksiądz Jerzy Popiełuszko.

Dyrektor, Grono Pedagogiczne, Rada Rodziców i Samorząd Uczniowski dziękują wszystkim za zaangażowanie i udział w wyborach.

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły