Rekrutacja na rok szkolny 2021/2022

Z dniem 03.02. 2021 r. Dyrektor Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej ogłasza nabór do klasy I na rok szkolny 2021/2022

Dla dzieci urodzonych w roku 2014 r. i w 2015 r.

 

Zasady przyjmowania do klasy pierwszej:

  • Dzieci urodzone w 2014 r. przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców i wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka,
    a także zapoznanie się z klauzulą RODO.
  • Dzieci urodzone w 2015 r. przyjmowane są na podstawie zgłoszenia rodziców, wypełnionej karty zgłoszeniowej dziecka wraz z zaświadczeniem o odbyciu rocznego przygotowania przedszkolnego.

Druk można otrzymać w sekretariacie oraz pobrać ze strony internetowej szkoły: spwolazglobienska.pl Zapisy  trwają do 12.03.2021 r. od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 13.00. Zgłoszeń dokonywać można u mgr Renaty Pietruchy, mgr Elżbiety Plęs i mgr Beaty Fornal.

Wszelkie dodatkowe informacje dotyczące zapisu dziecka do szkoły podstawowej można uzyskać także pod numerem telefonu (17) 871 60 27.

Zapraszamy serdecznie!

Dokumenty do pobrania:

1)    Zarządzenie Burmistrza w sprawie określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego na rok szkolny 2021/2022

2)    Wniosek o przyjęcie dziecka

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły