Rada Miejska w Boguchwale podjęła ważną uchwałę…

Rada Miejska w Boguchwale w dniu 1 lipca 2021 r. podjęła uchwałę dotyczącą nadania imienia patrona bł. ks. Jerzego Popiełuszki. Uroczystość nadania zaplanowaliśmy na dzień 16 października 2021 r. 

Dzisiejsze czasy potrzebują bardzo mocnych autorytetów i wyraźnych drogowskazów. Błogosławiony  ksiądz Jerzy Popiełuszko jest dobrym przykładem, jak w zniewolonym świecie nie stracić wolności, nie zagubić prawdy oraz mieć szacunek do każdego człowieka. Za obronę tych wartości zapłacił najwyższą cenę, ale nie stracił ludzkiej godności. Dziś potrzebny jest taki autorytet, który pomoże zachować człowieczeństwo.

Błogosławiony ks. Jerzy Popiełuszko został wybrany na patrona Szkoły Podstawowej w Woli Zgłobieńskiej przez nauczycieli, pracowników i uczniów oraz rodziców i mieszkańców lokalnej społeczności. Duży wpływ na wybór miał kult Błogosławionego w miejscowej parafii, gdzie w świątyni, w bocznym ołtarzu znajduje się figurka ks. Jerzego i relikwie, a 13. dnia każdego miesiąca odprawiana jest nowenna ku Jego czci. W związku z tym postać ks. Popiełuszki na trwałe wpisała się w rzeczywistość Woli Zgłobieńskiej.

Wybierając patrona szuka się osoby, która przykładem swojego życia może dać impuls do rozwoju, do pracy nad sobą. Życiowym mottem bł. ks. Jerzego Popiełuszki były słowa zaczerpnięte z Pisma Świętego: „Zło dobrem zwyciężaj” (Rz 12, 21). Nauczył się tegow domu rodzinnym, w szkołach które ukończył, a także na lekcjach religii i w Kościele. Słowa te nieustannie Mu towarzyszyły i wszędzie, gdziekolwiek żył starał się tą zasadą kierować.

Ks. Jerzy urodził się wkrótce po zakończeniu II Wojny Światowej, w rodzinie wiejskiej. Rodzice przekazali Mu dobre wychowanie i nauczyli miłości do Boga i do człowieka. Wartości te okazały się najważniejsze w Jego życiu. Kiedy został kapłanem związał się z robotnikami, dla których w czasie strajków odprawiał Msze św. na terenie zakładów pracy. Szybko zdobył ich zaufanie i był dla nich duchowym przewodnikiem. Za poszukiwanie prawdy i dobra oddał życie, zamordowany w bestialski sposób, stając się dla wielu niekwestionowanym autorytetem.

Zadaniem szkoły jest nauczanie, wychowanie oraz pomoc dzieciom w odnajdywaniu własnej tożsamości, określeniu swojego miejsca we współczesnym świecie i poszukiwaniu wzorów do naśladowania. Historia życia Błogosławionego uczy nas odwagi mówienia prawdy i trwania w prawdzie, uczy nas szacunku do drugiego człowieka, miłości, cierpliwości, przebaczenia.

Wybierając ks. Jerzego na patrona mamy nadzieję, że pomoże nam w kształtowaniu mądrego i odpowiedzialnego pokolenia, pokolenia ludzi światłych, wrażliwych i gotowych do pracy nad tworzeniem lepszego i piękniejszego świata.

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły