14 X Dzień wolny od zajęć dydaktycznych

Podstawa prawna:

art. 74 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela (DzU z 2014 r., poz. 191 ze zm.):
 „W dniu rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej, 14 października każdego roku, obchodzony będzie Dzień Edukacji Narodowej. Dzień ten uznaje się za święto wszystkich pracowników oświaty i jest wolny od zajęć lekcyjnych”.  W związku z powyższym, proszę do piątku 09.10.2020 r. do wychowawców klas złożyć wypełnioną deklarację o potrzebie zorganizowania zajęć opiekuńczych w świetlicy szkolnej w godzinach 6:30 -11:30.
Z wyrazami szacunku, 
Dyrektor, nauczyciele i pracownicy SP w Woli Zgłobieńskiej
Załącznik do pobrania:

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły