SZKOŁA PODSTAWOWA W WOLI ZGŁOBIEŃSKIEJ PODSUMOWUJE DZIAŁANIA W PROJEKCIE: WYŻSZA JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA

ZACHĘCAMY DO ZAPOZANIA SIĘ Z PREZENTACJĄ DOSTĘPNĄ TUTAJ:

https://prezi.com/view/jo3umDu25epENJQIEFHd/

31 grudnia 2020 r. zakończyła się realizacja projektu edukacyjnego: WYŻSZA  JAKOŚĆ EDUKACJI W GMINIE BOGUCHWAŁA realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020. Oś priorytetowa IX – Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego. Projekt powstał z inicjatywy Pana Burmistrza dr Wiesława Kąkola i realizowany był przez 10 szkół podstawowych z terenu gminy, w tym przez SP w Woli Zgłobieńskiej, oraz Liceum Ogólnokształcące w Boguchwale.

Dzięki pozyskanym funduszom SP w Woli Zgłobieńskiej została doposażona w nowoczesny sprzęt i pomoce dydaktyczne, które w znaczący sposób uatrakcyjniają uczniom zajęcia oraz nadają placówce nowoczesny wymiar. Zakupiono między innymi: roboty  Phantom EDU, tablety Samsung GALAXY, notebooki Fujitsu Lifebook, monitor interaktywny SMART, mikroskopy badawcze z kamerą, mega zestawy do elektryki, tellurium, model atomu i mózgu człowieka, dygestorium, zestaw edukacyjny LEGO MINDSTORMS EV3 oraz zestaw do elektryki.

Realizacja projektu przyczyniła się również do podniesienia kompetencji wśród kadry pedagogicznej SP w Woli Zgłobieńskiej. Nauczyciele wzięli udział w różnych formach dokształcania, w tym z zakresu TIK. Dzięki szkoleniom nauczyciele sprawnie posługują się nowoczesnymi technologiami, uatrakcyjniają swoje zajęcia poprzez dobór ciekawych aplikacji, pomagają uczniom ze specjalnymi potrzebami, a przede wszystkim sprawiają, że nauka staje się łatwa i przyjemna.

Głównymi beneficjentami projektu byli uczniowie, którzy w ramach realizowanego przedsięwzięcia nieodpłatnie uczestniczyli w wybranych zajęciach dodatkowych. Zorganizowano: kółko wyrównawcze z matematyki, fizyczne, geograficzne, dziennikarskie, spotkania z przyrodą i chemią, zajęcia z j. angielskiego i robotyki oraz zajęcia wspomagające rozwój ucznia kl. I-III. Bogata oferta edukacyjna w dużym stopniu miała wpływ na wzrost kompetencji kluczowych wśród uczniów oraz podniesienie jakość pracy szkoły.

Dyrektor szkoły Pan Jan Fularz, nauczyciele, uczniowie i rodzice składają serdeczne podziękowania Panu Burmistrzowi dr Wiesławowi Kąkolowi i wszystkim osobom zaangażowanym w realizację przedsięwzięcia. Dzięki Państwa inicjatywie SP w Woli Zgłobieńskiej stała się innowacyjną placówką, gdzie dobrze wykształcona kadra odkrywa przed młodymi ludźmi nowe, nieznane horyzonty wiedzy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Udostępnij ten wpis...

Andrzej Kawuza

Podobne artykuły